Povabilo izvajalcem k oddaji predlogov komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti v letu 2017

Do 30. junija je odprt drugi rok prijave na razpis za izvedbo dogodkov ter drugih komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti, ki jih izvajalci v letu 2017 načrtujejo na naslednjih vsebinskih področjih, ki predstavljajo prioritetna področja Eko sklada:

  • učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije,
  • trajnostna mobilnost,
  • izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 delci, v občinah, ki imajo sprejete Odloke o načrtu za kakovost zraka,
  • trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

Povabilo je odprto za vse zainteresirane izvajalce komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti in dogodkov ne glede na status ali pravno obliko.

Predloge projektov lahko oddate preko obrazca po elektronski pošti na naslov ekosklad@ekosklad.si s pripisom “Predlogi komunikacijskih aktivnosti 2017”. Rok za oddajo je 30. 6. 2017 (za dogodke in aktivnosti ki bodo izvedeni med 1. 8. in 31. 12. 2017.

Več informacij najdete tukaj.