Povabilo k objavi prostovoljskih priložnosti za mlade v novem šolskem letu

Slovenska filantropija vabi vse organizacije, vključene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, k skupni pripravi spletnega kataloga za mlade, ki bo zbral prostovoljske aktivnosti mladim prostovoljcem prijaznih organizacij v novem šolskem letu.

V katalogu lahko svoja povabila mladim prostovoljcem objavite samo organizacije, včlanjene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, ki ste seznanjene z Zakonom o prostovoljstvu in ste tudi podpisnice Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva.

Pri pripravi prostovoljskih aktivnosti razmislite o dveh možnostih vključevanja mladih prostovoljcev:

  • o njihovem sodelovanju v stalnih, rednih prostovoljskih aktivnostih,
  • o posameznih prostovoljskih akcijah in krajših projektih, ki se zgodijo samo enkrat v letu oziroma občasno.

Sami se odločite, ali ste pripravljeni delati samo s srednješolci ali tudi z osnovnošolci, kar boste označili v prijavnici.

Spletni katalog bodo v septembru posredovali osnovnim in srednjim šolam in objavili na portalu www.prostovoljstvo.org, kjer bo ostal vse šolsko leto.

Znak mladim prostovoljcem prijazna organizacija

Za objavo v katalogu potrebujete znak Mladim prostovoljcem prijazna organizacija, ki dokazuje, da znate dobro mentorsko poskrbeti za mlade:

  • opremljate jih z vsemi potrebnimi informacijami, znanji in veščinami,
  • jim nudite ustrezno podporo,
  • jih spodbujate in znate ovrednotiti njihov prispevek v dobro drugih,
  • spremljate njihov razvoj in njihovo pridobivanje znanj in veščin.

Če ste znak že pridobili, izjave NE POŠILJAJTE ponovno. Znak Mladim prostovoljcem prijazna organizacija je objavljen na predstavitveni strani posamezne organizacije na www.prostovoljstvo.org.

Če znaka še nimate, ga lahko pridobite tako, da izpolnete pogoje, zapisane v priloženi izjavi, in jim jo izpolnjeno in podpisano skenirano pošljete po e-pošti ali na poštni naslov.

Izjavo za pridobitev znaka Mladim prostovoljcem prijazna organizacija najdete tukaj.

Prijave

Prijavnice sprejemajo samo v Wordu, ki jim omogoča kopiranje in urejanje vsebine vaše prijave brez težav, na naslov andreja.hleb@filantropija.org  do ponedeljka, 19. avgusta 2019.

Katalog bo lepši, če boste dodali še kakšno fotografijo.

Prijavnico za katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade med šolskim letom 2019/2020 najdete tukaj.