Povabilo k sodelovanju pri pripravi alternativnega poročila o uresničevanju konvencije ZN o otrokovih pravicah

Nevladne organizacije, ki delujete na področju otrokovih pravic, vabljene k sodelovanju pri pripravi alternativnega poročila o uresničevanju Konvencije Združenih narodov (ZN) o otrokovih pravicah v Sloveniji. Pripravo alternativnega poročila koordinira Pravno-informacijski center NVO – PIC v sodelovanju s Središčem ZIPOM, Središčem za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Alternativno poročilo je pomembno zagovorniško orodje opozarjanja na pomanjkljivosti pri varstvu in zaščiti otrokovih pravic v Sloveniji. Vsaka država podpisnica Konvencije ZN o otrokovih pravicah in izbirnih protokolov je obvezana poročati o uresničevanju le-teh vsakih pet let. Rok Republike Slovenije za poročanje je bil konec junija letos.

Ob uradnem poročilu države je v nekaterih državah praksa, da tako imenovano alternativno poročilo o uresničevanju pravic iz mednarodne pogodbe, vključno z zaznanimi pomanjkljivostmi in priporočili, pripravita tudi civilna družba in/ali varuh človekovih/otrokovih pravic kot dopolnjujoč dokument poročilu države. Nevladne organizacije lahko tako opozorijo na morebitne pomanjkljivosti v zakonodajnem okviru, politikah in praksah.

V kolikor ste pripravljeni prispevati vsebine k alternativnemu poročilu o uresničevanju Konvencije ZN o otrokovih pravicah v Sloveniji, se obrnite na Adriano Aralica s PIC (adriana.aralica@pic.si).

Prosijo, da pripravljenost za sodelovanje sporočite do 8. novembra 2018.