Povezujemo 2022 – usposabljanje za zamejske mladinske organizacije, MSLS in mladinske organizacije iz Slovenije

Mladinski svet Slovenije s partnerji, v sklopu projekta Povezujemo 2022 organizira mednarodno usposabljanje za zamejske mladinske organizacije, mladinske svete lokalnih skupnosti in mladinske organizacije iz Slovenije.

Usposabljanje je namenjeno mladim, ki aktivno delujejo ali imajo namen aktivno se vključiti v delo mladinskih organizacij v zamejstvu in v Sloveniji ter mladinskih svetov lokalnih skupnosti in mladinskim organizacijam iz Slovenije. Osrednje teme letošnjega usposabljanja bodo: aktivno vključevanje mladih v organizacije, uporaba digitalnih orodij za interaktivna srečanja prek spleta ter projektno delo, s poudarkom na izpopolnjevanju idej udeležencev za projekte.

Mednarodno usposabljanje 2022 v okviru projekta Povezujemo 2022 ima za cilj ustvariti prostor oz. stičišče za mlade Slovence in mladinske organizacije v zamejstvu ter v Sloveniji, kjer lahko slednji razvijajo in ohranjajo narodno, jezikovno ter kulturno identiteto, se medsebojno povezujejo in delijo dobre prakse ter vzdržujejo svoje članstvo z Republiko Slovenijo, kot tudi krepijo dejavnosti mladih in za mlade.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije