Poziv NVO za sodelovanje pri nastajanju nove deklaracije za globalno učenje

GENE je junija 2021 začel postopek za novo evropsko deklaracijo o globalnem učenju, imenovano Izobraževanje 2050. Gre za prenovljeno deklaracijo ob 20-letnici Maastrichtske deklaracije. Nevladne organizacije pozivajo, da se vključijo v delovno skupino za pripravo besedila deklaracije.

GENE pričakuje, da bo nova evropska deklaracija zagotovila okvir za krepitev nacionalnih politik, strategije in zagotavljanje globalnega izobraževanja. Zgrajena bo na soglasju, vendar bo poskušala zagotoviti skupen, dogovorjen jezik politike in nekatere politične vzvode za akterje na nacionalni ravni. Poleg zavez bo vključevala tudi praktične mehanizme. Slavnostn apredstavitev in podpis deklaracije bo novembra 2022 na Malti.

Vabilo je odprto za člane CONCORD in člane članov (in njihove člane), torej za Platformo SLOGA, organizacije članice platforme in organizacije članice.

Vključitev v delovno skupino organizacij civilne družbe je možna tukaj.

Vir: Sloga