Poziv Sveta Evrope za sofinanciranje projekta ene krovne NVO na področju promocije aktivnosti boja proti seksizmu

Sekcija Sveta Evrope za enakopravnost spolov je objavila javni poziv za sofinanciranje enega projekta na področju promocije aktivnosti boja proti seksizmu ter spodbujanja implementacije priporočila Sveta ministrov Sveta Evrope CM/REC(2019) 1, ki ga bo izvedla ena krovna nevladna organizacija v sodelovanju s članicami.

Projekt mora vključevati aktivnosti v najmanj desetih državah članicah Sveta Evrope.

Na razpis se lahko prijavijo krovne mreže nevladnih organizacij s področja spodbujanja enakosti med spoloma in pravic žensk, ki so ustanovljene v eni od držav članic Sveta Evrope, delujejo že najmanj pet let ter lahko izvedejo aktivnosti v najmanj desetih državah.

Prijave sprejemajo do 18. novembra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.