Poziv za ponudnike programov obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce

Zavod RS za šolstvo bo, tako kot vsako leto, pripravil Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2023/24 in ga objavil na svoji spletni strani. 

Obvezne izbirne vsebine so skupaj z Aktivnim državljanstvom del gimnazijskega predmetnika (Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela), v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Vabijo vse potencialne zunanje izvajalce, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, naj svoje programe predložijo do 11. 4. 2023. 

Besedilo poziva najdete tukaj.

Vir: CNVOS