Poziv za predstavnike_ce nevladnih organizacij v Svetu za preprečevanje sovražnega govora

CNVOS razpisuje postopek izbora dveh predstavnikov oziroma predstavnic nevladnih organizacij in njunih namestnikov oziroma namestnic v Svet za preprečevanje sovražnega govora.

Naloge Sveta bodo:

 • oblikovati stališča do posameznih vprašanj s področja sovražnega govora;
 • svetovati pri oblikovanju politik in sprememb predpisov, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu preprečevanju sovražnega govora;
 • spremljati področje sovražnega govora v Sloveniji in na ravni EU ter predlagati aktivnosti ter usmeritve glede preprečevanja sovražnega govora;
 • pripraviti smernice dela, načrtovati aktivnosti in koordinirati delovanje posameznih delovnih skupin znotraj sveta;
 • skrbeti za koordinacijo in vrednotenje aktivnosti in
 • skrbeti za usklajeno delovanje med imenovanimi deležniki.

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka tako, da organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 25. 1. 2023 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 3. 2. 2023 do 15:00- rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 8. 2. 2023 do 15:00- rok za dopolnitev prijav
 • 9. 2. 2023 ob 10:00 – seja komisije za pregled prijav
 • 9. 2. 2023 – objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 14. 2. 2023 ob 11:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 15. 2. 2023 – začetek volitev (pogojno)
 • 20. 2. 2023 ob 15:00 – zaključek volitev (pogojno)
 • 21. 2. 2023 ob 10:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Več informacij o postopku izbora in načinu prijave je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS