Poziv za predstavnike_ce svetovalce_ke v mladinskega sektorja Sveta Evrope

Mladinski sektor Sveta Evrope išče mlade angažirane Evropejce_ke, ki bi postali_le člani_ce Svetovalnega sveta za mlade.

Mladinski sektor Sveta Evrope deluje na podlagi partnerstva med nevladnimi mladinskimi organizacijami z vladami organi.

Člani in članice sveta sodelujejo pri odločanju in komunikaciji z odločevalci ter komunicirajo prioritete mladinskega sektorja.

Člani lahko postanejo mladi med 18. in 30. letom starosti, ki so del ene od nevladnih organizacij ali mrež iz držav članic, ki so podpisnice Evropske kulturne konvencije.

Mandat traja dve teli in sicer od 2024 do 2025.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Svet Evrope