Poziv za primere dobrih praks iz področja učne mobilnosti mladih

Partnerstvo Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladine je objavilo poziv za primere dobrih praks na področju učne mobilnosti mladih.

Učno mobilnost razumemo kot transnacionalno mobilnost, ki traja določeno časovno obdobje, in je organizirana v izobraževalne namene, torej za dosego novih kompetenc in znanj. Zajema različne projekte in aktivnosti in se lahko uporablja tako v formalnih kot tudi neformalnih izobraževalnih projektih.

Najbolj zanimivi primeri dobrih praks bodo objavljeni v priročniku Handbook on Quality in Learning Mobility, ki bo izšel v okviru Evropske platforme učne mobilnosti.

Rok za prijavo je 4. 6. 2018, 9.30 cet.

Več si lahko preberete tukaj.