Poziv za udeležbo na mednarodnem usposabljanju na Portugalskem

PiNA Terminal išče 2 polnoletna/-i udeleženca/-ki za mednarodno usposabljanje o spodbujanju sodelovanja mladih migrantov pri odločanju na lokalni ravni, ki bo v Lizboni na Portugalskem od 9. do 15. decembra 2018.

Projekt je namenjen predstavnikom nevladnih organizacij in lokalnim javnim uslužbencem, ki se ukvarjajo z vprašanji, povezanimi z mladimi in želijo izboljšati svoje znanje o tem, kako motivirati ter aktivno vključevati mlade migrante in mlade z migrantskim ozadjem v skupnosti, v katerih živijo.

Cilji usposabljanja so:

  • opolnomočiti predstavnike nevladnih organizacij in javnih ustanov, ki delujejo na področju mladine, kako vključiti mlade migrante v svoje aktivnosti;
  • pregled stanja in izmenjava dobrih praks sodelovanja med lokalnimi oblastmi in nevladnimi organizacijami za vključevaje mladih migrantov v proces odločanja;
  • zapisati predloge za izboljšavo že obstoječih lokalnih in regionalnih integracijskih politik ter okrepiti zmogljivost lokalnih deležnikov, kako skupaj, vključno z mladimi migranti, razvijati nove programe;
  • povečati sodelovanje vseh zainteresiranih strani pri vključevanju mladih migrantov v procese odločanja;
  • omogočiti razvijanje kompetenc mladinskih delavcev z izvajanjem in izmenjavo metod neformalnega izobraževanja na zadevnih področjih.

Prijavite se lahko tukaj do vključno nedelje, 14. 10. 2018.

Za dodatne informacije pišite na terminal@pina.si.

Več informacij najdete tukaj.