Poziv za udeležbo na mednarodni konferenci na Portugalskem

PiNA Terminal išče polnoletne udeležence za mednarodno konferenco o oblikovanju trajnostnih mladinskih politik na lokalni ravni, ki bo na Portugalskem od 3. do 6. decembra 2018.

Konferenca je namenjena mladinskim delavcem, mladinskim vodjem, mladim in javnim uslužbencem lokalnih in regionalnih oblasti, ki delajo z mladimi v svojih lokalnih realnostih, zlasti z mladimi iz ranljivih / marginaliziranih okolij in z mladimi z manj priložnosti (brezposelni, migranti, socialno ogroženimi itd.).

Osredotoča se na temo “Ustvarjanje trajnostne politike mladih na lokalni ravni” – mladinskih politik in mladinskega dela na ravni občine, s posebnim poudarkom na vključevanju (mladih oseb, ki niso več v izobraževalnem sistemu, ki ne delajo ali se usposabljajo za delo, migrantov, ogroženih mladih in marginalizirane mladine).

Cilji usposabljanja so:

  • razviti možnosti sodelovanja med lokalnimi oblastmi in nevladnimi organizacijami ter njihovimi mladinskimi delavci na področju mladinskih politik, z namenom naslavljanja izzivov sodelovanja, vključevanja, brezposelnosti mladih;
  • opredeliti in spodbujati dobre prakse in mehanizme za sodelovanje mladih pri odločanju in razpravi o njihovem potencialu in izzivih na področju javnega upravljanja;
  • deliti prakse vključevanja in aktivacije mladih na lokalni ravni;
  • razviti bolj vključujoče pristope za spodbujanje udeležbe mladih z manj priložnostmi v strukture, kot so lokalni mladinski sveti in mladinski forumi;
  • omogočiti nevladnim organizacijam in lokalnim oblastem, da delijo svoje najboljše prakse v smislu sodelovanja med lokalnimi oblastmi in civilno družbo, s posebnim poudarkom na tem,
  • kako naslavljati mlade, mlade migrante in druge marginalizirane mlade.

Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico, ki jo najdete tukaj, do vključno petka, 12. oktobra 2018.

Za dodatne informacije pišite na terminal@pina.si

Več informacij najdete tukaj.