Pravilnik o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ministrstva za notranje zadeve v javni razpravi

Ministrstvo za notranje zadeve je v javno razpravo posredovalo Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih, za katere je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve.

Komentarje in predloge lahko posredujete do 15. marca 2019 prek portala e-demokracija, ki ga najdete tukaj.