Predstavitev mladinske politike Mestne občine Ljubljana na Evropskem tednu regij in mest

V oktobru 2020 poteka Evropski teden regij in mest, ki je letni dogodek, na katerem mesta in regije prikažejo primere, kako ustvarjajo rast, delovna mesta in prispevajo k evropski kohezijski politiki. Letos poteka preko spleta. 

Zavod Movit je objavil posnetek predstavitve mladinskega dela, ukrepov in politike na področju mladine v Ljubljani, ki ga je na dogodku ‘Mladinska politika na lokalni ravni’ predstavila vodja Urada za mladino na Mestni občini Ljubljana, Katarina Gorenc.  

Primer Ljubljane je bil izbran za prikaz v okviru predstavitve strateškega partnerstva nacionalnih agencij Europe Goes Local. 

Posnetek je na voljo tukaj.