Pregled praks e-participacije mladih na lokalni ravni

Partnerji evropskega projekta “Digital Participation Tools for Youth Engagement in Local Governance” obveščajo, da so pripravili pregled praks uporabe digitalnih orodij za participacijo mladih v procesih odločanja na lokalni ravni.

Praktični primeri so bili zbrani s poudarkom na Belgiji, Italiji, Portugalski in Sloveniji. Namenjeni so mladinskim delavcem, nevladnim organizacijam in občinam pri vključevanju mladih v odločanje.

Nekatere od teh primerov je mogoče prenesti v lokalna okolja kot podporo že obstoječim strukturam in procesom participacije mladih, druga je mogoče prilagoditi, tretji pa lahko služijo kot navdih za spodbujanje e-participacije mladih.

Pregled digitalnih orodij za participacijo mladih v odločanju na lokalni ravni je v angleškem jeziku dostopen tukaj.

Vir: CNVOS