Prevod študije “Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji”

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter številnimi relevantnimi deležniki iz področja socialne ekonomije izvedla poglobljeni pregled politik “Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji”, ki je sedaj preveden tudi v slovenščino.

Pregled vsebuje tudi akcijski načrt za razvoj ekosistema socialnih podjetij v Sloveniji.

Prevod omenjene študije je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS