Ponovno odprtje razpisa za soustvarjanje evropskega leta mladih

MOVIT ponovno objavlja razpis, s katerim bodo podprli projekte ob obeležitvi evropskega leta mladih.

Evropska komisija je evropsko leto mladih razglasila z namenom poklona mladim, njihovi požrtvovalnosti in izkazani solidarnosti v težkih časih, ki sta jih povzročili pandemija in z njo povezani ukrepi, katerih posledice so še posebej močan vpliv imele na siceršnji potek vsakdanjih življenj mladih, njihove socialne stike in navsezadnje na njihovo koriščenje priložnosti za mobilnost v okviru različnih programov EU. 

V povezavi s tem vabijo, da pri snovanju dogodkov, ki jih želite prijaviti v okviru razpisa, zasledujete naslednje cilje:

  • aktivno vključevanje mladih pri snovanju in/ali izvedbi aktivnosti;
  • aktivno državljanstvo mladih (vključno z mladimi z manj priložnostmi);
  • promocija mednarodnih priložnosti za mlade (s poudarkom na programih Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota);
  • prispevanje k zelenemu in digitalnemu prehodu;
  • mobilizacija posameznikov pri nudenju podpore in izkazovanju solidarnosti Ukrajini

Razpis je namenjen neformalnim skupinam (pod okriljem organizacij, mladinskim centrom, lokalnim mladinskim svetom in mladinskim organizacijam.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Zavod Movit