Pridobitev znaka kakovosti pred tretjim prijavnim rokom programa ESE v letu 2019

Organizacije, ki želijo prijaviti projekt(e) v ukrepa prostovoljstva ter pripravništva in zaposlitve, morajo pred oddajo projektov za sprejem v program Evropska solidarnostna enota (ESE) pridobiti ustrezen znak kakovosti.

Organizacije, ki želijo pridobiti ustrezen znak kakovosti pred tretjim prijavnim rokom programa ESE v letu 2019 (1. oktober 2019) obveščajo, da je zadnji dan za oddajo vloge (prijavni obrazec ESE52) 10. avgust 2019. 

Skladno z Vodnikom po programu Evropska solidarnostna enota velja, da lahko organizacija vlogo za pridobitev znaka kakovosti odda kadarkoli.

Glede na to, da postopek pridobitve znaka kakovosti traja od 6 do 8 tednov (od oddaje vloge do sprejema končne odločitve – pri čemer se pričakuje hitro odzivnost organizacije v postopku kot tudi formalno popolno oddano vlogo), si pridružujejo pravico, da objavijo rok za oddajo vloge, ki jim omogoča, da zagotovijo ustrezno in pravočasno obravnavo vloge pred zaključkom prijavnega roka.