Pripravljalni ukrep EU: Evropska digitalna akademija

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje pripravljalnega ukrepa “Evropska digitalna akademija”.

Glavni cilj je z razvojem novih modulov usposabljanj, izmenjave znanj in mreženjem prispevati k širjenju znanja o novih digitalnih tehnologijah (umetna inteligenca, internet stvari, blockchain, spletna varnost).

V okviru razpisa bo podprt en konzorcij.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema pravnima osebama.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.