Priročnik: Improving youth work. Your guide to quality development

Na voljo je nov priročnik “Improving youth work. Your guide to quality development”. Priročnik je namenjen mladinskim delavcem in vsem, ki so na kakršenkoli način povezani z mladinskim delom. Bralcu nudi smernice za razvoj kakovosti v mladinskem delu ter kazalnike in ustrezna orodja pri spremljanju le-teh.

Prav tako vsebuje primere dobrih praks, ki jih trenutno izvajajo različne organizacije pri razvoju kakovosti v mladinskem delu. 

Priročnik je dostopen tukaj