Priročnik na temo oblikovanja in upravljanja mladinskih pobud

Mreža MaMa je v okviru strateškega partnerstva sodelovala pri projektu Reyion, katerega namen je bil opolnomočiti mlade na ruralnih področjih v partnerskih državah. V okviru projekta je nastal priročnik za mladinske organizacije, ki bo mladinskim delavcem pomagal pri oblikovanju in upravljanju mladinskih pobud.

Priročnik je razdeljen na šest enot, ki vsebujejo teme od oblikovanja in registracije mladinskih organizacij, projektnega in finančnega vodenja ter kvalitete mladinskega dela. Priročnik je primeren tudi za mlade, ki nameravajo pridobiti kompetence pri ustvarjanju združenj ali pobud za razvoj mladinskega sektorja v različnih okoljih.

Priročnik lahko prelistate tukaj.