Priročnik o kvaliteti učne mobilnosti

Iz Sveta Evrope in Evropske komisija sporočajo, da je izšel Priročnik o kvaliteti učne mobilnosti.

Izraz “učna mobilnost na področju mladine” se nanaša na mobilnost mladih med državami, znotraj in zunaj Evrope, ter v formalnih in neformalnih učnih okoljih.

Učna mobilnost poteka v okviru programov izmenjave s ciljem spodbujanja in razvoja osebnih in strokovnih kompetenc, komunikacije, medosebnih in medkulturnih spretnosti, med drugim tudi dejavnega državljanstva.

Kompetence, ki jih razvijajo mladi skozi izkušnje mobilnosti, prispevajo tudi k priznavanju mladinskega dela, neformalnega učenja in povečanja zaposlitvenih možnosti.

Več o učni mobilnosti na področju mladine si lahko preberete tukaj.