Priročnik o mentorstvu – Mentor, preseNEETi se!

V sklopu projekta Mladinskega sveta Slovenije PreseNEETi se je nastal Priročnik o mentorstvu za delo z mladimi, ki prihajajo iz ranljivih okolij. Priročnik je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujete z mladimi NEETsi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Glavni cilj projekta je opolnomočenje in socialna aktivacija oseb NEET, s katero projekt prispeva tako k vzpostavljanju podporne storitve za osebe NEET kot k izboljšanemu izobraževanju in družbenemu okolju, ki je namenjeno podpori prikrajšanih skupin. Opolnomočenje in socialna aktivacija oseb NEET pripomore k vzpostavljanju podporne storitve za osebe NEET. V priročniku najdete informacije o tem, kdo je super mentor, katere tehnike in veščine so za to pomembne, kako načrtovati mentorski proces, kakšni so metodološki pristopi ipd.

Priročnik je v digitalni obliki na voljo tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije