Priročnik za načrtovanje učinkov v projektih mobilnosti Učinek+

Na Nacionalni agenciji programa v sklopu podpornih aktivnosti naslavljajo različne tematike, ki so pomembne za njihove upravičence, in ena izmed njih je tudi načrtovanje učinkov projektov.

Prijavitelji večkrat izpostavljajo, da prijavnica na več mestih zahteva enake odgovore, ocenjevalci projektov pa na drugi strani opažajo, da gre pogosto za pomanjkanje razumevanja različnih konceptov in pojmov.

Pogosto se izkaže, da prijavitelji ne opredelijo v zadostni meri, v kakšnem obsegu bodo vidni učinki njihovih projektov, ali pa njihova prijava ne izkazuje razlikovanja med cilji, rezultati, kazalniki in učinki.

Namen priročnika je podpreti prijavitelje in izvajalce projektov pri načrtovanju in zagotavljanju ustreznih kratkoročnih in dolgoročnih učinkov projektov, ki se izvajajo v programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. Pripravljen je tako, da bralca spodbudi k razmisleku o različnih dimenzijah učinkov, pri tem pa naj se ne pozabi na vizijo in poslanstvo organizacije ter že dosežene rezultate preteklih projektov oz. aktivnosti.  

Temelji na orodju Učinek+, ki je nastalo v sodelovanju britanske nacionalne agencije Ecorys in slovenske Nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja CMEPIUS.

Na Movitu so v njem prepoznali potencial za nadgradnjo orodja in njegovo prilagoditev za uporabo v mladinskem sektorju.

Upajo, da vam bo priročnik v pomoč pri načrtovanju učinkov individualno ali skupaj z vašo projektno ekipo. Z njim vas želijo spodbuditi, da razmislite o več dimenzijah načrtovanja učinkov, da pri tem izhajate iz vizije vaše organizacije in da svoje projekte zasnujete na učinkih vaših preteklih projektov ter obenem premislite, kako želite nadaljevati in nadgrajevati svoje delo tudi v prihodnje.

Avtorja sta opravila izjemno delo, ki je lahko v veliko pomoč vsakemu projektnemu vodji. Zato veselo na delo in uspešno načrtovanje učinkov vaših projektov!

Priročnik Učinek+ dobite tukaj.