Priročnika na temo igrifikacije ter uporabe dokumentarnega filma pri delu z mladimi

Zavod Aspira obvešča, da so v okviru Erasmus+ projekta objavili dva priročnika: City Play(ground) ter My story begins …

Priročnik City Play(ground) je nastal v okviru Erasmus+ projekta malih partnerstev, v okviru katerega predstavljajo, kako lahko mladinski, športni in šolski sektor uporabijo elemente igrifikacije v javnem ali svojem prostoru pri spodbujanju večje fizične aktivnosti med mladimi. Priročnik, ki je nastal kot odgovor na upad fizične sposobnosti mladih po pandemiji, je dostopen tukaj.

Priročnik My story begins … je namenjen mladinskim delavcem in govori o tem, kako uporabiti dokumentarni film pri delu z mladimi in s pomočjo tega orodja pripomoči k predstavljanju tematik, ki so mladim pomembne. Dostopen je tukaj.

Vir: Zavod Aspira