Program Mladi se spominjajo

EVZ Fundacija razpisuje program, ki mlade vzpodbuja h kritičnemu preučevanju zgodovine, transnacionalnemu učenju na terenu t.j. na zgodovinskih mestih nacionalsocialističnega preganjanja in iztrebljanja v času vojn ter spoznavanje evropske kulture spomina.

Program bo podprl mladinska bilateralna in multilateralna srečanja za mlade med 14. in 35. letom, kot tudi bilateralna in multilateralna srečanja strokovnjakov s področja komunikacije in diseminacije za podporo mladim pri razumevanju zgodovine. Podprti bodo projekti, ki obravnavajo nacionalsocialistično zgodovino na multiperspektiven, transnacionalen in interdisciplinaren način z uporabo sodobnih metod in novih, nepoznanih konceptov.

Upravičeni prijavitelji so institucije, ki se ukvarjajo z zgodovino (muzeji, fundacije,…), izobraževalne ustanove in NVO-ji v Nemčiji, Evropi in Izraelu. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS