Projekt Rastimo skupaj 2018 s poudarkom na stanovanjski problematiki mladih

Tudi v letu 2018 bodo Urad RS za mladino kot pobudnik in Mladinski svet Slovenije kot glavni organizator izvajali nadgradnjo regijskih dogodkov 2015-2016 in individualnega sodelovanja z občinami v letu 2017 s projektom Rastimo skupaj 2018.

V letošnjem letu bodo projekt izvajali v obliki sodelovanja z občinami, podrobneje pa se bodo posvetili stanovanjski problematiki, pregledali primere dobrih praks in poskušali uspešne prakse prenesti tja, kjer to področje še ni dobro urejeno. V prvi fazi projekta so k sodelovanju povabili partnerje, ki jih prepoznavajo kot relevantne na področju poznavanja stanovanjske problematike, to sta Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina in Kulturno izobraževalno društvo PiNA. V drugi fazi projekta poteka identifikacija tistih občin, ki imajo stanovanjsko problematiko urejeno in bodo v projektu predstavljale primere dobrih praks.

Delovna skupina projekta Rastimo skupaj 2018 bo za izvedbo zastavljenih ciljev organizirala in izvedla študijske obiske, kjer si bodo lahko občine ogledale primere bolje razvitih občin na področju stanovanjske problematike, pripravila in izvedla lokalne posvete z namenom spodbujanja sodelovanja med mladimi in občinami ter pripravila priročnik primerov dobrih praks s področja stanovanjske problematike.

Stanovanjska problematika mladih postaja v zadnjem obdobju ena najbolj perečih področji življenja mlade generacije, saj si večina mladih ne more kupiti stanovanja niti nimajo pogojev za najem kreditov. Poleg tega Slovenija sodi v okvirih EU med države, v katerih mladi najdlje časa ostajajo pri starših. V ta namen bi želeli mladim preko tovrstnih projektov omogočiti, da bi lahko ob lažjem prehodu na trg dela pravočasno dosegli tudi bivanjsko neodvisnost, ki je eden ključnih pogojev za samostojno življenje in uresničevanje osnovnih eksistenčnih potreb mladih.

Novica je dostopna na spletni strani Urada RS za mladino.