Projekt Rastimo skupaj letos s poudarkom na informiranju mladih

Urad RS za mladino kot pobudnik in Mladinski svet Slovenije kot glavni organizator bosta tudi v letošnjem letu nadaljevala s projektom Rastimo skupaj, ki se izvaja že peto leto zapored v sodelovanju z izbranimi občinami in mladinskimi organizacijami s ciljem razvoja mladinskih lokalnih politik.

V ta namen ustanovljena delovna skupina bo v letu 2019 organizirala šest regijskih dogodkov, ki se bodo v letu 2020 nadaljevali v preostalih šestih regijah Slovenije.

Regijski in lokalni dogodki bodo v obeh letih potekali s poudarkom na informiranju mladih na lokalni in regijski ravni, na komuniciranju z njimi, na načinih in uporabi komunikacijskih orodji ter vključevanju mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni oz. e-participaciji mladih. Pri projektih za lokalne volitve lani so namreč opazili pojav nizke participacije mladih tudi na lokalni ravni.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.