Publikacija: “Human Rights Education in action”

Svet Evrope je izdal publikacijo “Human Rights Education in action”. Publikacija predstavlja 16 projektov s področja izobraževanja o človekovih pravicah in si prizadeva osvetliti raznolikost in bogastvo praks s področja mladinskega dela.

Projekti so predstavljeni v treh poglavjih, ki odražajo prednostna področja mladinskega sektorja Sveta Evrope: participacija mladih v demokratičnih procesih, dostop mladih do socialnih pravic, spodbujanje vključujočih in mirnih družb.

Publikacija je na voljo tukaj.