Publikacija Miti in resnice o mladinskem delu: učinki lokalnega mladinskega dela

Zavod Movit je novembra 2019 izdal publikacijo Miti in resnice o mladinskem delu: učinki lokalnega mladinskega dela, avtorjev izr. prof. dr. Tomaža Deželana in asist. mag. Nine Vombergar s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Predstavlja pomemben pregled literature o tem, kaj je mladinsko delo in o njegovih učinkih. Avtorja opredelita mladinsko delo skozi njegove značilnosti, akterje, prostore, kjer se izvaja, cilje, ranljive skupine in kakovost. Nato identificirata vrsto učinkov mladinskega dela, ki jih kategorizirata v učinke na osebnostne lastnosti posameznika, učinke na profesionalne značilnosti posameznika, neposreden učinek na skupnost in učinek na gospodarsko okolje.

Publikacija lahko služi kot argument pri zagovorništvu mladinskega dela in politik (na lokalni ravni), kot usmeritev mladinskim delavcem, pa tudi kot vir za nadaljnje raziskovanje. Nastala je v okviru projekta Europe Goes Local in bila prvič predstavljena na konferenci o učinkih mladinskega dela na lokalne skupnosti “Mladost je norost, po občini skače, kjer je most”, 7. novembra 2019 v Brežicah.

Publikacijo si lahko prenesete tukaj.