Publikacija “Needles in haystacks. Finding a way forward for cross-sectoral youth policy”

Partnerstvo Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladine je izdalo publikacijo “Needles in haystacks. Finding a way forward for cross-sectoral youth policy”. Publikacija vsebuje prispevke, ki opisujejo različne izkušnje medsektorskega povezovanja institucij pri implementaciji mladinskih politik. Hkrati poudarjajo, da čeprav je medsektorsko sodelovanje pomemben vidik mladinske politike, kaže da to vseeno ne pripomore k splošnemu razumevanju, kaj medsektorska mladinska politika pravzaprav pomeni in na kakšen način se lahko razvija.

Publikacija je dostopna tukaj.