Publikacija o možnostih za mladinsko delo z mladimi begunci

Iz Zavoda Movit obveščajo, da je objavljena nova publikacija STEP-by-STEP, ki predstavlja praktično orodje za mladinsko delo na temo vključevanja in participacije z mladimi begunci na lokalni ravni.

Osredotoča se na participacijo in vključevanje kot ključne dimenzije pri gradnji vključujočih družb ter hkrati ustvarjanja okolja, ki mladim beguncem omogoča, da postanejo polnopravni akterji v njihovem osebnem razvoju in razvoju lokalnih skupnosti.

Publikacija je dostopna tukaj