Publikacija “One2One: Supporting Learning Face to Face”

Podporni center SALTO izobraževanje in usposabljanje je izdal novo publikacijo o podpori individualnemu učenja v kontekstu neformalnega mladinskega dela “One2One: Supporting Learning Face to face”.

Publikacija je namenjena mladinskim delavcem, socialnim delavcem, mladinskim voditeljem, trenerjem, organizatorjem projektov), ki na različne načine delajo individualno z mladimi ter jim nudijo podporo pri učenju.

Publikacije je na voljo tukaj.