Publikacija “Thinking seriously about youth work. And how to prepare people to do it.”

Svet Evrope je objavil publikacijo z naslovom “Thinking seriously about youth work. And how to prepare people to do it.”

Če vzamemo v poštev, da je Evropsko kulturno konvencijo Sveta Evrope ali držav članic Evropske unije potrdilo 50 držav, je večplastnost in raznolikost realnosti, teorij, konceptov in strategij, na katerih temelji izraz “mladinsko delo” pričakovana. V Evropi se mladinsko delo odvija v zelo različnih okoliščinah, saj obstajajo ogromne razlike v priložnostih, podpori, strukturah, prepoznavnosti in realnostih ter tem, kako se le-te odražajo v družbenem, kulturnem, političnem in gospodarskem kontekstu ter v sistemih vrednot, v katerih se izvajajo.

Z analizo teorij in konceptov mladinskega dela ter z zagotavljanjem vpogledov iz različnih perspektiv, geografskih in strokovnih ozadij, avtorji upajo, da bodo še naprej prispevali k iskanju skupne osnove, ki zagotavlja splošno kakovost mladinskega dela. Namen publikacije ni iskanje izčiščenega in bistvenega koncepta mladinskega dela. Namesto tega se raje osredotoča na opisovanje, kako naj vsem mladim omogočimo priložnosti za oblikovanje njihove prihodnosti.

Publikacija je dostopna tukaj.