Raziskava: Evropa mora prekiniti začarani krog revščine in diskriminacije Romov

Rezultati nove raziskave Agencije EU za temeljne pravice (FRA) razkrivajo, da si četrtina Romov v zahodni Evropi ne more privoščiti osnovnih dobrin, kot sta ogrevanje ali zdrava hrana, čeprav živijo v nekaterih od najbogatejših držav na svetu.  

Vse bolj razširjena diskriminacija skupaj z zgodnjim opuščanjem šolanja za mnoge povzročata tudi pomanjkanje zaposlitvenih možnosti in splošno razširjeno revščino. Zato je pričakovana življenjska doba Romov  deset let pod pričakovano življenjsko dobo splošnega prebivalstva. Na te ugotovitve bi se morali odzvati s pripravo ustreznih politik na evropski in nacionalni ravni, oblikovalci politik pa bi večjo pozornost morali nameniti sodelovanju z Romi  pri odpravljanju socialne izključenosti in revščine. 

Poročilo lahko v celoti najdete tukaj