Razpis: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

Konec aprila je bil objavljen razpis za zbiranje predlogov za nadnacionalne projekte v okviru sklada EGP in norveških nepovratnih sredstev za zaposlovanje mladih. Novoustanovljeni sklad podpira pobude za nadnacionalne projekte, ki spodbujajo trajnostno in kakovostno zaposlovanje mladih. Gre za projekte s področja inovacij in raziskovanj, prenosa znanja in dobrih praks ter analiz in raziskav.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz upravičenih držav (Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija, sodelujejo pa lahko tudi kandidati iz Irske, Italije in Španije), ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sofinancira se mednarodne projekte, v katerih morajo sodelovati organizacije iz najmanj dveh različnih upravičenih držav.

Projekti morajo temeljiti na vrednotah:

  • spoštovanje človekovega dostojanstva,
  • svoboda,
  • demokracija,
  • enakost,
  • pravilo zakona,
  • spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.

Do 1. 8. 2017 (do 12. 00) je potrebno oddati prijavo, kjer je opisan koncept projekta oz. ideja projekta, projektne dejavnosti in pričakovani rezultati, člane projektnega konzorcija ter okviren proračun.

Več informacij najdete tukaj.