Razpis ERASMUS+ za leto 2020: Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport

Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo Evropske komisije je 5. novembra objavil razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2020.

Razpis se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1

 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 5. 2. 2020),
 • Mobilnost posameznikov na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 5. 2. 2020),
 • Mobilnost posameznikov na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 5. 2. 2020),
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 30. 4. 2020), podaljšan rok prijave do 7. 5. 2020,
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 1. 10. 2020), podaljšan rok prijave do 7. 5. 2020,
 • Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (rok prijave: 13. 2. 2020).

Ključni ukrep 2

 • Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 5. 2. 2020),
 • Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja (rok prijave: 24. 3. 2020), podaljšan rok prijave do 23. 4. 2020!
 • Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 30. 4. 2020), podaljšan rok prijave do 7. 5. 2020!
 • Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 1. 10. 2020),
 • Evropske univerze (rok prijave: 26. 2. 2020),
 • Koalicije znanja (rok prijave: 26. 2. 2020),
 • Koalicije sektorskih spretnosti (rok prijave: 26. 2. 2020),
 • Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 5. 2. 2020),
 • Krepitev zmogljivosti na področju mladine (rok prijave: 5. 2. 2020).

Ključni ukrep 3

 • Projekti dialoga z mladimi (roki prijave: podaljšan rok prijave do 7. 5. 2020, 1. 10. 2020).

Ukrepi Jean Monnet

 • Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora združenjem, mreže, projekti (rok prijave: 20. 2. 2020).

Ukrepi na področju športa

 • Partnerska sodelovanja (rok prijave: 2. 4. 2020), podaljšan rok prijave do 21. 4. 2020, 
 • Mala partnerska sodelovanja (rok prijave: 2. 4. 2020), podlajšan rok prijave do 21. 4. 2020,
 • Neprofitne evropske športne prireditve (rok prijave: 2. 4. 2020), podaljšan rok prijave do 21. 4. 2020.

Nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja najdeš tukaj.