Razpis EU za sofinanciranje enega pilotnega projekta na področju pregleda kulturnega in kreativnega sektorja v Evropi

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo je objavil javni razpis za sofinanciranje enega pilotnega projekta na področju pregleda kulturnega in kreativnega sektorja v Evropi. 

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava, javni organi na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, univerze, izobraževalne in raziskovalne institucije ter podjetja iz držav članic EU. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.  

Rok prijave je 14. 9. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj