Razpis EU za sofinanciranje enega projekta na področju spodbujanja udeležbe mladih v pravičnem prehodu

Odprt je razpis EU za sofinanciranje enega projekta na področju spodbujanja udeležbe mladih v pravičnem prehodu – EUTEENS4GREEN.

Cilj predloga, izbranega v okviru tega razpisa, bo razviti izvedljivo in učinkovito shemo za zagotavljanje finančne podpore mladim, da bi postali neposredni akterji kohezijske politike v smislu prispevanja k zelenemu prehodu.

Upravičenec bo odgovoren za promocijo, organizacijo in ocenjevanje rezultatov razpisa za projekte, namenjene mladim. Na koncu bo upravičenec Evropski komisiji predložil priporočila in izkušnje, pridobljene v zvezi z udeležbo mladih v oblikovanju naložb kohezijske politike, povezanih z zelenim prehodom.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS