Razpis EU za sofinanciranje pilotnih projektov: Novi spletni mediji za mlade Evropejce_ke

Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologije Evropske komisije je objavil javni razpis, katerega predmet je podpora do dveh konzorcijev medijskih organizacij iz najmanj petih evropskih držav, ki bodo mladim Evropejcem_kam na dnevni ravni ponujali kakovostne spletne vsebine o evropskih zadevah.  

V okviru tega razpisa je na voljo 2,5 mil. eur, sofinancira se do 70% upravičenih stroštkov.  

Na razpis se lahko prijavijo medijske organizacije in neprofitne organizacije (vključno z mladinskimi organizacijami) iz držav članic EU. Zahteva se partnersko sodelovanje med najmanj petimi organizacijami iz petih različnih upravičenih držav. 

Rok prijave je 22. 7. 2020.  

Več informacij je na voljo tukaj