Razpis EU za sofinanciranje pripravljalnih ukrepov: dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje pripravljalnih ukrepov, v okviru katerih bodo razvita orodja ali platforme, ki bodo v podporo javnim organom pri izpolnjevanju zahtev harmoniziranega evropskega standarda EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), ki med drugim določa tehnične zahteve glede dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije javnega in zasebnega prava, mednarodne organizacije, univerze, izobraževalne in raziskovalne institucije ter podjetja iz držav članic EU, držav EEA (Lihtenštajn, Norveška, Islandija in Švica), držav kandidatk ter drugih držav, ki sodelujejo v programu Obzorje 2020.

Prijave sprejemajo do 28. junija 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.