Razpis EU za sofinanciranje projektov za leto 2020: Spremljanje in mentorstvo mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, prek športa

Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo je objavila razpis, kjer bodo sofinancirali projekte za leto 2020 vezane na spremljanje in mentorstvo mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije. Cilj ukrepa je podpreti s športom povezane projekte, ki jih organizirajo športne organizacije in zveze, ki sodelujejo z javnimi organi (vključno z občinami), lokalnimi akterji in civilno družbo.

Ukrep se bo osredotočal na preprečevanje radikalizacije, zlasti s pomočjo mladostnikom, izpostavljenim tveganju izključenosti in radikalizacije, za boljše vključevanje v družbo, v kateri živijo. Poudarek bo na ukvarjanju s športom in telesni dejavnosti kot sredstvu za spodbujanje boljše vključenosti v skupino ali v družbo kot celoto. 

Ta pripravljalni ukrep bo vključeval športne organizacije in/ali zveze, ki bodo v sodelovanju z lokalnimi organi in organizacijami, ki si prizadevajo v boju proti radikalizaciji, ponudile orodja ter primerne dejavnosti in mentorstvo za preprečevanje procesov radikalizacije. 

Pričakovani rezultati: 

  • dostop prebivalstva, ki je izpostavljeno tveganju izključitve in radikalizacije, do športnih in telesnih dejavnosti, 
  • usposabljanje trenerjev in osebja, ki se bodo ukvarjali z vključevanjem prek športa, 
  • razvoj mrež in partnerstev na ravni EU, 
  • boljše vključevanje ljudi, izpostavljenih tveganju radikalizacije, zlasti mladostnikov, v družbe EU. 

Predlagane dejavnosti se morajo izvajati v vsaj petih različnih državah članicah EU. 

Prijavijo se lahko so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so večinoma dejavne na področju športa ter redno organizirajo športne dejavnosti in tekmovanja in imajo sedež v eni od držav članic EU. 

Rok prijave je 22. 6. 2020.  

Več informacij je na voljo tukaj