Razpis EU za sofinanciranje projektov za leto 2022: Programi množičnega športa in inovacije na področju infrastrukture

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je objavila javni razpis za sofinanciranje programov množičnega športa in inovacij na področju infrastrukture za leto 2022 (PPPA-SPORT-2022-GRASSROOTS-INNOVATION).

Od prijaviteljev se pričakuje, da predlagajo ukrepe za spodbujanje novih oblik ukvarjanja s športom, na primer z vključitvijo naslednjih elementov (seznam ni izčrpen):

  • prilagoditev obstoječe infrastrukture,
  • organizacija novih oblik telesne dejavnosti,
  • inovativni pristop k programom vadbe,
  • medgeneracijske dejavnosti,
  • uporaba digitalnih tehnologij.

Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije (športna združenja, organizacije in klubi) s pravno osebnostjo, ki so večinoma dejavne na področju športa ter redno organizirajo športne dejavnosti, imajo njihove aktivnosti evropsko dimenzijo ali evropski vpliv ter imajo statutarni sedež v eni od držav članic EU. Ne financira se partnerskih projektov. 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Vir: CNVOS