Razpis EU za zbiranje predlogov projektov: Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli lokalne športne projekte, pri katerih je poudarek na integraciji beguncev. Izbranih bo približno 25 projektov. Ti projekti morajo vključevati lokalne športne organizacije in vire usmerjati v dejavnosti, pri katerih sodelujejo moški in ženske ter vključujejo begunce, zlasti mlade (do 30 let), v mešane športne dejavnosti.

Poleg konkretnih ukrepov za integracijo beguncev prek športa se med drugim pričakujejo naslednji rezultati:

  • spodbujanje neposredne udeležbe beguncev in gostiteljskih skupnosti na strateških lokacijah v EU,
  • spodbujanje vseevropskega pristopa ter povečanje potenciala evropskih gostiteljskih skupnosti za uspešno pritegnitev in integracijo beguncev prek športa.

Glavni cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je opredeliti in podpreti dobre prakse v EU, poleg tega pa tudi spodbujati razvoj metod za sistematično in ponovljivo ocenjevanje učinka. Povezovalna platforma bi morala omogočati izmenjavo izkušenj na področju integracije beguncev prek športa.

Projekti so upravičeni, če jih oddajo vložniki, ki izpolnjujejo naslednja merila:

  • so javne ali zasebne organizacije s statusom pravne osebe, dejavne na področju športa in organizacije športnih dejavnosti. Fizične osebe niso upravičene do nepovratnih sredstev na podlagi tega razpisa;
  • imajo sedež v eni od 28 držav članic EU.

Upravičene so samo vloge, ki jih oddajo pravne osebe s sedežem v državah članicah EU. Glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Brezplačna projektna konferenca za oblikovanje projektnih idej

CNVOS vabi na brezplačno projektno konferenco za oblikovanje projektnih idej za razpis Evropske komisije Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev, ki bo 21. 5. 2018 med 10.00 in 15.00 na CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

Na projektno konferenco so vabljene vse organizacije, javne ali zasebne, ki sodelujejo z begunci, in/ali športna društva, ki bi želela razviti programe za integracijo beguncev. Gre za evropski razpis, kjer bo konkurenca velika, zato je dodana vrednost vključenosti različnih deležnikov še toliko bolj pomembna. Udeleženci boste skupaj pogledali razpisne pogoje, se sprehodili čez kriterije ter pregledali projektno prijavo. Po teoretičnem delu bo sledilo delo na konkretnih projektnih idejah, iskanju povezav z drugimi in priložnosti za izboljšanje. Na konferenco pridite pripravljeni, vnaprej si poglejte razpisno dokumentacijo in zadajte projektne cilje, hkrati pa bodite odprti za vključevanje drugih deležnikov in prilagoditve projektnih idej tako, da bi bil učinek kar največji, s tem pa tudi večja možnost za uspeh na razpisu.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Prijavite do 16. maja do 12.00 prek spletnega obrazca. Na podlagi kratkega opisa projekta bodo za udeležbo na konferenci izbrali do 20 udeležencev. O izboru vas bodo obvestili najkasneje 17. maja.