Razpis EU za zbiranje projektnih predlogov v okviru Evropske solidarnostne enote

Evropska komisija je objavila nov razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote v vrednosti nekaj več kot 44 milijonov evrov za izbrane projekte, v katerih bodo lahko sodelovali mladi iz vse Evrope in zunaj nje. Gre za prvega v nizu razpisov, ki bodo do konca leta 2020 najmanj 100 000 mladim omogočili sodelovanje v evropski solidarnostni enoti.

Ta razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje ukrepe evropske solidarnostne enote:

 • prostovoljska partnerstva,
 • prostovoljske projekte,
 • prostovoljske skupine na prednostnih področjih,
 • pripravništva in zaposlitve,
 • solidarnostne projekte,
 • znak kakovosti.

Roki za vložitev vlog:

 • Prostovoljska partnerstva – 16. oktober 2018,
 • Prostovoljski projekti – 16. oktober 2018,
 • Prostovoljske skupine na prednostnih področjih – 18. februar 2019,
 • Pripravništva in zaposlitve – 16. oktober 2018,
 • Solidarnostni projekti – 16. oktober 2018.

Za financiranje v okviru evropske solidarnostne enote se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki so registrirani na portalu evropske solidarnostne enote.

Več si lahko preberete tukaj.