Razpis “European Youth Together”

Evropska komisija je objavila razpis v okviru programa Erasmus+ z naslovom European Youth Together. Ta pobuda, predvidoma v obsegu 5 milijonov eur, bo podpirala evropske mladinske mreže na lokalnih ravneh.  

Pobuda je nastala kot odziv na krizo bolezni Covid-19, v kateri so mnogi mladi ostali izolirani od svojih vrstnikov in vsakodnevnih aktivnosti ter se soočajo z negotovostmi glede zaposlitev, družbenega življenja in prostega časa. 
 
Mladinske organizacije potrebujejo podporo pri zagotavljanju dodatnih storitev za mlade, ki jih bodo podpirale pri soočanju s krizo in pridobivanju spretnosti za nadaljnje življenje. 
 
Razpis je namenjen tudi nevladnim organizacijam, ki predlagajo projekte, v katere je vključenih vsaj pet partnerjev iz petih različnih držav in imajo kapaciteto mobilizirati mlade v partnerstvih s programskimi državami Erasmus+. 

Rok prijav je 28. 7. 2020.  

Razpis je na voljo tukaj