Razpis Evropske unije: Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev

Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje ukrepov za integracijo in socialno vključevanje beguncev prek športa za leto 2020. 

Izraz „begunec“ pomeni osebo z uradnim statusom begunca v eni od držav članic EU ter osebo, ki je uradno zaprosila za pridobitev statusa begunca v EU, vendar njena vloga še ni bila obravnavana. Osebe z migrantskim ozadjem, ki niso „begunci“, niso predmet tega razpisa za zbiranje predlogov. 

S konkretnimi ukrepi za integracijo beguncev preko športa naj bi ta pripravljalni ukrep med drugim prinesel naslednje rezultate:  

  • spodbujanje neposredne udeležbe beguncev in gostiteljskih skupnosti; 
  • spodbujanje vseevropskega pristopa ter povečanje potenciala gostiteljskih skupnosti za uspešno pritegnitev in integracijo beguncev prek športa.  

Pri izvajanju pilotnega projekta se bo ustrezno upoštevalo dopolnjevanje s programom EU Erasmus+ Šport, upravičenimi ukrepi v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje ter ukrepi, ki so trenutno financirani v okviru pilotnega projekta „Spodbujanje zdravju koristnih telesnih aktivnosti v Evropi“. 

Pričakovani učinki:  

  • organizacija športnih dejavnosti za begunce, 
  • spodbujanje ukvarjanja s športom in telesnih dejavnosti med begunci, 
  • spodbujanje sodelovanja beguncev in gostiteljskih skupnosti pri organizaciji športnih dejavnosti. 

Upravičeni so projekti, ki jih prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja merila:   

  • so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so večinoma dejavne na področju športa ter redno organizirajo športna tekmovanja na kateri koli ravni, 
  • imajo sedež v eni od držav članic EU.   

Rok prijave je 1. 6. 2020.  

Razpis lahko najdete tukaj 

Povzetek v slovenščini pa tukaj