Razpis Evropskega parlamenta za sofinanciranje projektov na področju ozaveščanja državljanov o vlogi in demokratičnih vrednotah EU

Evropski parlament je objavil javni razpis za sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ozaveščanju državljanov_k o vlogi in demokratičnih vrednotah Evropske unije s spodbujanjem strateškega sodelovanja z državljani EU prek treh različnih poti: 

  • z angažiranjem civilne družbe,  
  • vključevanjem mladih prek lokalnih evropskih dogodkov za mlade in  
  • sodelovanjem mladih na Konferenci o prihodnosti Evrope. 

Sklop 1 – civilna družba:  

  • v okviru tega sklopa je na voljo 1,320,000 EUR; prijavite lahko projekte v vrednosti do 60,000 EUR; sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov. 

Sklop 2 – organizacija mladinskega dogodka na lokalni ravni: 

  • v okviru tega sklopa je na voljo 60,000 EUR, podprt bo en projekt, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov, 

Sklop 3 – sodelovanje mladih na Konferenci o prihodnosti Evrope (samo za vseevropske organizacije): 

  • v okviru tega sklopa je na voljo 1,260,000 EUR; sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov. 

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav članic EU in Združenega kraljestva, pri čemer se specifični pogoji razlikujejo glede na sklop.  

Več informacij je na voljo tukaj 

Rok prijave je 30. 9. 2020.