Razpis iz Programa ACF v Sloveniji

CNVOS obvešča, da je objavljen razpis za institucionalno podporo, ki je namenjen srednje razvitim nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic, demokracije, transparentnosti in aktivnega državljanstva.

Pet izbranih organizacij bo dobilo 3-letno podporo v vrednosti 90.000 evrov in široko podporo različnih mentorjev za uresničitev strateškega načrta.

Dodeljen znesek je pavšalen, kar pomeni, da organizacije ne bodo poročale o porabi finančnih sredstev, ampak o doseganju rezultatov.

Prijava se mora osredotočiti na eno od naštetih prednostnih področij:

  • demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • človekove pravice in enaka obravnava s preprečevanjem diskriminacije na podlagi rase ali
    etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete.

Več informacij o razpisu je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS