Razpis kandidacijskih postopkov za izbor predstavnikov v Svet Vlade RS za mladino

Mladinski svet Slovenije obvešča vse organizacije, ki delujejo v javnem interesu v mladinskem sektorju, da je 5. julija 2017 objavil Razpis za izbor predstavnikov v Svetu Vlade RS za mladino za naslednje skupine mladinskih organizacij:

  • nacionalne mladinske organizacije,
  • mladinski sveti lokalnih skupnosti,
  • mladinske organizacije v reprezentativnih sindikatih in
  • druge nevladne organizacije, ki delujejo na področju mladine.

Omenjene organizacije lahko svoje kandidate za članstvo predlagajo do četrtka, 20. julija 2017.

Svoje predstavnike za udeležbo na srečanju lahko imenujete do petka, 4. avgusta 2017.

Srečanje, na katerem bomo izbirali predstavnike mladih v Svetu Vlade Republike Slovenije za mladino bo v petek, 11. avgusta 2017 ob 17.00, v prostorih Mladinskega sveta Slovenije na Dunajski 5 v Ljubljani.